تمام حواشی افتتاحیه ی مسابقات «رالی کراس» 2017

به بهانه ی آغاز فصل جدید مسابقات دیدنی رالی کراس سری می زنیم به شهر ممفیس برای دیدن دور اول این مسابقات که در پیست جدید این شهر انجام می شود ......

به بهانه ی آغاز فصل جدید مسابقات دیدنی «رالی کراس» سری می زنیم به شهر ممفیس برای دیدن دور اول این مسابقات که در پیست جدید این شهر انجام می شود.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس