تمام حواشی برد پنج بر صفر «پاریسن ژرمن» برابر باستیا

پاریسی ها در هفته 36 لوشامپیونه موفق شدند با ارائه نمایشی برتر باستیا را پنج بر صفر شکست دهند و با سه امتیاز فاصله با موناکو و یک بازی بیشتر در رده دوم جدول قرار گیرند ......

پاریسی ها در هفته 36 لوشامپیونه موفق شدند با ارائه نمایشی برتر باستیا را پنج بر صفر شکست دهند و با سه امتیاز فاصله با موناکو و یک بازی بیشتر در رده دوم جدول قرار گیرند. پشت صحنه و تمام حواشی این دیدار را در این ویدیوی جالب ببینید.