تمام حواشی جشن قهرمانی «چلسی» از دوربین تماشاگران

شاگردان آنتونیو کونته در دیداری جذاب چهار بر سه واتفورد را شکست دادند و پس از سوت پایان جشن قهرمانی را در ورزشگاه استمفورد بریدج برگزار کردند ......

شاگردان آنتونیو کونته در دیداری جذاب چهار بر سه واتفورد را شکست دادند و پس از سوت پایان جشن قهرمانی را در ورزشگاه استمفورد بریدج برگزار کردند. تمام حواشی این جشن دیدنی را از دوربین تماشاگران ببینید.