تمام حواشی «یو اف سی 209» در قاب 360 درجه

در مسابقات یو اف سی 209 حبیب نورماگومدوف مبارزه خود با فرگوسن را لغو کرد و در مسابقه اصلی این دور وودلی موفق شد تامپسون را شکست دهد ......

در مسابقات یو اف سی 209 حبیب نورماگومدوف مبارزه خود با فرگوسن را لغو کرد و در مسابقه اصلی این دور وودلی موفق شد تامپسون را شکست دهد. در این ویدیوی بی نظیر تمام حواشی دور جدید این مسابقات را از دریچه دوربین 360 درجه ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس