تمام فینال‌های کوپا آمریکا (۲۰۱۶-۱۹۹۳) - قسمت اول / ویدیو

مروری بر تمام فینال‌های تاریخ کوپا آمریکا به مناسبت شروع این تورنمنت در برزیل....

بخش اول از مجموعه 5 قسمتی تمام فینال های کوپا آمریکا از سال 1993 که با آخرین قهرمانی آرژانتین همراه بود تا سال 2016 که با شکست آرژانتین، شیلی برای دومین بار متوالی قهرمان شد.