تمام ناک اوت‌های دیونتی وایلدر / ویدیو

40 ناک اوت بوکسور محبوب که تاکنون باختی هم نداشته است....

به مناسبت برد حیرت انگیر دیونتی وایلدر برابر دامینیک برزیل مروری بر تمام 40 ناک اوت او داشته باشیم.

تگ ها


رزمی ناک اوت ناک اوت های برتر دیونتای وایلدر دومینیک برزیل بوکس