تمام پنالتی های «سری آ» در فصل 17-2016

در این ویدیو نگاهی میندازیم به آمار پنالتی های این فصل سری آ و همچنین عملکرد بهترین دروازه بان ها در مهار پنالتی ها را مرور می کنیم ......

در این ویدیو نگاهی میندازیم به آمار پنالتی های این فصل سری آ و همچنین عملکرد بهترین دروازه بان ها در مهار پنالتی ها را مرور می کنیم.

تگ ها


سری آ فوتبال