تمام ۶۰۰ گل لیونل مسی برای بارسلونا (۶۰۰ - ۵۰۱) / ویدیو

بخش ششم و آخر از ویدیوی کامل تمام ۶۰۰ گل لیونل مسی با پیراهن بارسلونا....

لیونل مسی موفق شد در بازی رفت برابر لیورپول به رکورد 600 گل برای بارسلونا برسد. به همین بهانه در مجموعه‌ای 6 قسمتی تمامی این 600 گل را تقدیم شما می‌کنیم. قسمت ششم این مجموعه به گل‌های پانصد تا ششصدم مسی اختصاص دارد.

بیشتر ببینید: تمام 600 گل لیونل مسی برای بارسلونا (۱۰۰-۱) / ویدیو

بیشتر ببینید: تمام 600 گل لیونل مسی برای بارسلونا (۲۰۰-۱۰۱) / ویدیو

بیشتر ببینید: تمام ۶۰۰ گل لیونل مسی برای بارسلونا (۳۰۰ - ۲۰۱) / ویدیو

بیشتر ببینید: تمام ۶۰۰ گل لیونل مسی برای بارسلونا (۴۰۰ - ۳۰۱) / ویدیو

بیشتر ببینید: تمام ۶۰۰ گل لیونل مسی برای بارسلونا (۵۰۰ - ۴۰۱) / ویدیو