تمام گل‌های امباپه در لیگ قهرمانان

در این ویدیو مروری داریم بر تمام گلهایی که کیلین امباپه در رقابتهای لیگ قهرمانان با پیراهن تیمهای موناکو و پیاسجی به ثمر رسانده ......

در این ویدیو مروری داریم بر تمام گل‌هایی که کیلین امباپه در رقابت‌های لیگ قهرمانان با پیراهن تیم‌های موناکو و پی‌اس‌جی به ثمر رسانده.

تگ ها


کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال