تمام گل های دقایق پایانی «آرسنال» در 5 فصل اخیر

تیم فوتبال آرسنال اخیرا به کمک گل های دقایق پایانی خود توانسته یا از شکست فرار کند و یا در آخرین لحظات بازی 3 امتیاز بازی را به دست بیاورد ......

تیم فوتبال آرسنال اخیرا به کمک گل های دقایق پایانی خود توانسته یا از شکست فرار کند و یا در آخرین لحظات بازی 3 امتیاز بازی را به دست بیاورد. به همین بهانه نگاهی به برترین گل های دقایق پایانی این تیم لندنی در 5 فصل اخیر می اندازیم.