تمام گل های «فرانچسکو توتی» به «جیانلوئیجی بوفون»

یکی از مهاجمانی که بارها دروازه گلر افسانه ای فوتبال جهان را باز کرد فرانچسکو توتی بود که این هفته در چهل سالگی از فوتبال خداحافظی کرد ......

یکی از مهاجمانی که بارها دروازه گلر افسانه ای فوتبال جهان را باز کرد فرانچسکو توتی بود که این هفته در چهل سالگی از فوتبال خداحافظی کرد. این در حالیست که بوفون روز شنبه با یووه در فینال لیگ قهرمانان به میدان خواهد رفت. تمام گل های توتی برابر بوفون را با هم ببینیم.

تگ ها


فوتبال