تمام گل‌های هازارد در چلسی/ قسمت دوم

ادن هازارد در چلسی گل های زیادی به ثمر رسانده است....

هفته گذشته ادن هازارد 28 ساله شد. این بازیکن تکنیکی از لیل به چلسی پیوسته است. قسمت دوم ویدئوی گل های او در چلسی را مشاهده کنید.