تمام 15 گل و پاس گل نیمار برای «پاریسن ژرمن»

نیمار با وجود زمان کمی که در پاریس سپری کرده است توانسته همانطور که پیش بینی میشد برای این تیم بدرخشد و گل ها و پاس گلهای زیادی را به نام خود به ثبت برساند که می توانید در این ویدیو ببینید ......

نیمار با وجود زمان کمی که در پاریس سپری کرده است توانسته همانطور که پیش بینی میشد برای این تیم بدرخشد و گل ها و پاس گلهای زیادی را به نام خود به ثبت برساند که می توانید در این ویدیو ببینید.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال