تمام 30 گل «رابرت لواندوفسکی» در بوندسلیگا 17/2016

رابرت لواندوفسکی در این فصل بوندسلیگا موفق شد 30 گل به ثمر برساند. گرچه رقیب همیشگی او اوبامیانگ با 31 گل آقای گل فص ......

رابرت لواندوفسکی در این فصل بوندسلیگا موفق شد 30 گل به ثمر برساند. گرچه رقیب همیشگی او «اوبامیانگ» با 31 گل آقای گل فصل شد، اما دیدن گل های دیدنی لواندوفسکی هم خارج از لطف نیست.

تگ ها


رابرت لواندوفسکی Bundesliga فوتبال