تمجيد مربی تيم ملی تپانچه از عملكرد گلنوش سبقت اللهی

......

 

سكينه خدابنده لو :
گلنوش سبقت اللهی در واقع همان ركوردهايش در مسابقات بين المللی را ثبت كرد با اين تفاوت كه فشار المپیک بيشتر از ساير مسابقات است
 سبقت اللهی تجربه كمی دارد و در مجموع در ٦ مسابقه بين المللی حضور يافته بود
با اين حال ركورد خوبی زد و حتی بالاتر از نفر اول و دوم رنكينگ جهانی ايستاد
او در بين ۴۵ نفر بيست و يكم شد و در نيمه بالایی جدول ايستاد
كاملا از عملكرد سبقت اللهی راضی هستم هر چند اعتقاد دارم او می توانست به فينال راه يابد اما كم تجربگی و فشار زياد مانع اين امر شد
سبقت اللهی اين توانایی را دارد که در بين برترين های دنيا باشد و در صورت ادامه اين روند دست يافتن به اين مهم دور از دسترس نيست

تگ ها


اخبار روز تیراندازی