تمجید زیدان از ستاره برزیلی پاریسن ژرمن

این روزها شایعات زیادی مبنی بر پیوستننیماربهرئال مادریدشنیده می شود. زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید در مورد این بازیکن گف ......

این روزها شایعات زیادی مبنی بر پیوستن نیمار به رئال مادرید شنیده می شود. زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید در مورد این بازیکن گفت:

من در مورد بازیکنان تیم های دیگر صحبت نمی کنم، تمام جهان فوتبال عاشق بازی نیمار هستند، زیرا او بازیکن فوق العاده ای است.

تگ ها


اخبار روز Neymar da Silva Santos Júnior رئال مادرید فوتبال