تمجید علیرضا فغانی از تیم ملی

علیرضا فغانی پس از پیروزی 3 بر صفر تیم ملی مقابل چین از عملکرد تیم ایران تمجید کرد....

فغانی: هر بازی از بازی قبل بهتر بودیم، امیدوارم همینگونه تا فینال برویم و قهرمان شویم.