تمدید قرارداد «الگری» با یووه تا سال 2020

ماسیمیلیانو الگری قراردادش با تیم یوونتوس را تا سال 2020 تمدید کرد. این مربی 49 ساله که سابقه ی قهرمانی سری آ ایتالیا ......

«ماسیمیلیانو الگری» قراردادش با تیم یوونتوس را تا سال 2020 تمدید کرد. این مربی 49 ساله که سابقه ی قهرمانی سری آ ایتالیا با تیم های میلان و یوونتوس را دارد، می خواهد تمام توانش را برای بازیکنان و هواداران یووه به کار بگیرد تا این تیم بر موج پیروزی بماند. 

تگ ها


یوونتوس سری آ فوتبال