تمدید قرارداد « رافائل واران » با رئال مادرید

در این ویدئو، کلیپ باشگاه رئال مادرید به مناسبت تمدید قرارداد رافائل واران را تماشا می کنیم ......

در این ویدئو، کلیپ باشگاه رئال مادرید به مناسبت تمدید قرارداد رافائل واران را تماشا می کنیم.

تگ ها


رئال مادرید فوتبال