تمدید قرارداد سرمربی و مدیر ورزشی مارسی تا 2021

رودی گارسیا سال 2016 هدایت این تیم فرانسوی را بر عهده گرفت به گزارش مدال، رودی گارسیا که در اکتبر 2 ......

رودی گارسیا سال 2016 هدایت این تیم فرانسوی را بر عهده گرفت

به گزارش مدال، رودی گارسیا که در اکتبر 2016 به جای فرانک پاسی، هدایت تیک المپیک مارسی را قبول کرده بود، قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد. وی هم اکنون تا سال 2021 با این تیم قرارداد دارد.

به نقل از فاکس اسپورت، اعلام شده است که مدیر فنی این تیم، آنتونی زوبی زارتا که همزمان با گارسیا به مارسی پیوسته بود هم قراردادش را تا سال 2021 تمدید کرده است. مارسی هم اکنون در رتبه 5 لیگ 1 فرانسه قرار دارد.

تگ ها


مارسی فوتبال