تمدید قرارداد «یوآخیم لو» با آلمان تا سال 2020

یوآخیم لو که تیم آلمان را به قهرمانی جهان و قهرمانی یورو رسانده است، قرارداد خود را تیم ملی آلمان تا سال 2020 تمدید کرد و او یک جام جهانی و یک یورو دیگر فرصت خواهد داشت که با آلمان افتخار آفرینی کند ......

یوآخیم لو که تیم آلمان را به قهرمانی جهان و قهرمانی یورو رسانده است، قرارداد خود را تیم ملی آلمان تا سال 2020 تمدید کرد و او یک جام جهانی و یک یورو دیگر فرصت خواهد داشت که با آلمان افتخار آفرینی کند.

تگ ها


فوتبال