تمرینات اختصاصی «فلوید می ودر» برای دیدار با «مک گرگور»

کمتر از یک ماه تا برگزاری مبارزه قرن باقی مانده است. در این ویدیو آخرین تمرینات آماده سازی ف ......

کمتر از یک ماه تا برگزاری مبارزه قرن باقی مانده است. در این ویدیو آخرین تمرینات آماده سازی فلوید می ودر را می بینیم.

تگ ها


رزمی مبارزه مک گرگور می ودر اکستریم اسپورتس