تمرینات امروز بارسلونا در غیاب « نیمار »

تمرینات بازیکنان امروز بارسلونادر غیاب نیمارکه گفته می شود به زودی انتقالش به پاری سن ژرمن به صورت رسمی اعلام خواهد شد ......

تمرینات بازیکنان امروز بارسلونا در غیاب نیمار که گفته می شود به زودی انتقالش به پاری سن ژرمن به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال