تمرینات اندی رویز برای مبارزه دوم با آنتونی جاشوا / ویدیو

اندی رویز تمریناتش را با قدرت ادامه می دهد و امیدوار است بتواند بار دیگر آنتونی جاشوا را شکست دهد....

بوکسور ایرلندی که موفق شد چند ماه پیش آنتونی جاشوای بزرگ را شکست دهد، آذرماه 98 در ریاض باز هم به مصاف جاشوا خواهد رفت. در این ویدیو نگاهی به آخرین تمرینات اندی رویز خواهیم داشت. او ضمنا در مصاحبه ای پس از تمرینش می گوید که امیدوار است همه مردم مکزیک حامی او باشند و به هوادارانش قول خلق یک شگفتی بزرگ دیگر را می دهد.

 

اخبار مرتبط:

مبارزه دوم اندی رویز - آنتونی جاشوا رسمی شد / ویدیو
 

انیمیشن؛ باخت عجیب آنتونی جاشوا برابر اندی رویز!
 

مبارزه کامل آنتونی جاشوا - اندی رویز / ویدیو
 

تگ ها


رزمی اندی رویز آنتونی جاشوا ویدیو ویدئو بوکس