تمرینات بارسا پیش از دیدار با مادرید

در این ویدیو سری به مرکز تمرینات بارسلونا در سیوتات اسپورتیوا میزنیم تا در جریان آخرین تمرینات بارسا در آستانه الکلاسیکوی حساس فردا قرار بگیریم ......

در این ویدیو سری به مرکز تمرینات بارسلونا در «سیوتات اسپورتیوا» می‌زنیم تا در جریان آخرین تمرینات بارسا در آستانه ال‌کلاسیکوی حساس فردا قرار بگیریم.

تگ ها


ویدئو بارسلونا لالیگا فوتبال