تمرینات تیم ملی انگلیس برای دیدار با تیم ملی اسپانیا

گوشههایی از تمرینات آمادهسازی تیم ملی انگلیس برای دیدار با تیم ملی اسپانیا در چارچوب لیگ ملتهای یوفا که 3 روز دیگر در استادیوم ومبلی برگزار میشود را در این ویدیو ببینید ......

گوشه‌هایی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی انگلیس برای دیدار با تیم ملی اسپانیا در چارچوب لیگ ملت‌های یوفا که 3 روز دیگر در استادیوم ومبلی برگزار می‌شود را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


فوتبال