تمرینات «جوکوویچ» در آستانه اولین گرنداسلم سال

در آستانه مسابقات اوپن استرالیا، اولین گرنداسلم سال قرار داریم و نوواک جوکوویچ پس از گذراندن یک سال نا امید کننده قصد دارد بازگشت پر قدرتی به رقابت های تنیس داشته باشد ......

در آستانه مسابقات اوپن استرالیا، اولین گرنداسلم سال قرار داریم و نوواک جوکوویچ پس از گذراندن یک سال نا امید کننده قصد دارد بازگشت پر قدرتی به رقابت های تنیس داشته باشد.

تگ ها


اوپن استرالیا تنیس