تمرینات حمید صفت با امیر علی اکبری

خواننده خوب کشورمان این روزها در باشگاه امیر علی اکبری تمرین میکند. ویدئوی اختصاصی ما از تمرینات او و علی اکبری را ببینید ......

خواننده خوب کشورمان این روزها در باشگاه امیر علی اکبری تمرین می‌کند. ویدئوی اختصاصی ما از تمرینات او و علی اکبری را ببینید.