تمرینات دیدنی آنتونی یارده برای مبارزه با کووالف / ویدیو

قهرمان بوکس جهان برای مبارزه بعدی اش آماده می شود....

آنتونی یارده سر کمربند قهرمانی WBO در روسیه به مصاف سرگی کوالف خواهد رفت. نگاهی به آخرین تمرینات او داشته باشیم.