تمرینات دیدنی «ویکتور اورتیز» برای بازگشت به UFC

ویکتور اورتیز، مبارز معروف یو اف سی بعد از ماه ها مصدومیت مصمم است به هشت ضلعی برگردد ......

ویکتور اورتیز، مبارز معروف یو اف سی بعد از ماه ها مصدومیت مصمم است به هشت ضلعی برگردد. تمرینات جالب این مبارز قدرتمند را ببینیم.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس