تمرینات مانی پاکیائو برای جدال با کیت تورمن

ستاره بوکس جهان برای مبارزه بعدی خود آماده می شود....

ویدیویی از تمرینات سریع و دیدنی مانی پاکیائو برای جدال با کیت تورمن که کمتر از یک ماه دیگر و در روز 20 جولای 2019 برگزار خواهد شد.

تگ ها


پاکیائو تمرین بوکس رزمی ویدیو ویدئو بوکس