تمرینات هفتگی اینتر پیش از دیدار با فروزینونه

در این ویدیو نگاهی داریم به گوشههایی از تمرینات تیم اینتر پیش از دیدار با تیم فروزینونه در مسابقات سری آ ایتالیا ......

در این ویدیو نگاهی داریم به گوشه‌هایی از تمرینات تیم اینتر پیش از دیدار با تیم فروزینونه در مسابقات سری آ ایتالیا.

تگ ها


ویدئو اینتر میلان سری آ فوتبال