تمرینات و حواشی تیم دورتموند پیش از روبرو شدن با ماینتس/ ویدیو

دو تیم بورسیا دورتموند و ماینتس روز شنبه با یکدیگر روبرو خواهند شد. ......

دو تیم بورسیا دورتموند و ماینتس روز شنبه با یکدیگر روبرو خواهند شد.