تمرینات پی‌اس‌جی در سنگاپور با حضور بوفون

جیجی بوفون و همتیمیهایش در جریان اردوی پیش‍فصل تیم پیاسجی به سنگاپور سفر کردهاند و تمرینات خود را در این کشور از سر گرفتند که قسمتهایی از آن را میتوانید در این ویدیو ببینید ......

جی‌جی بوفون و هم‌تیمی‌هایش در جریان اردوی پیش‍فصل تیم پی‌اس‌جی به سنگاپور سفر کرده‌اند و تمرینات خود را در این کشور از سر گرفتند که قسمت‌هایی از آن را می‌توانید در این ویدیو ببینید.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال