تمرین استقلال قبل از سفر به قطر/ویدیو

ویدیو اختصاصی تمرین استقلال در زمین تهرانسر....

ویدیو اختصاصی مدال از  تمرین استقلال در زمین تهرانسر را تماشا می کنید.