تمرین الهه منصوریان در تیم چانگ چون چین

نگاهی داریم به تمرینات الهه منصوریان، بانوی وشو کار لژیونر که در لیگ چین به مبارزه می پردازد ......

نگاهی داریم به تمرینات الهه منصوریان، بانوی وشو کار لژیونر که در لیگ چین به مبارزه می پردازد.الهه منصوریان یکی از تاپ ترین ووشوکاران در بین بانوان دنیاست که چندین مدال ارزشمند جهانی در کارنامه خود دارد.

تگ ها


رزمی