تمرین امروز بارسلونا/ ویدیو

تمرین تیم بارسلونا امروز برگزار شد....

بخش هایی از تمرین امروز تیم بارسلونا را تماشا می کنید.