تمرین امروز تیم بارسلونا/ ویدیو

تمرین امروز تیم بارسلونا برگزار شد....

در این ویدیو، بخش هایی از تمرین بازیکنان بارسلونا را تماشا می کنید.