تمرین امروز پاریسی‌ها/ ویدیو

بازیکنان پاری سن ژرمن، امروز تمرین بانشاطی را پشت سر گذاشتند....

در این ویدیو، بخش هایی از تمرین امروز تیم پاری سن ژرنمن را تماشا می کنید.

تگ ها


ویدئو پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال