تمرین ایرلند شمالی پیش از دیدار با سوئیس

ایرلند شمالی امشب در پلی آف جام جهانی روسیه میهمان سوئیس خواهد بود. اخرین تمرین ایرلندی ها پیش از این دیدار را ببینیم ......

ایرلند شمالی امشب در پلی آف جام جهانی روسیه میهمان سوئیس خواهد بود. اخرین تمرین ایرلندی ها پیش از این دیدار را ببینیم.

تگ ها


فوتبال