تمرین ترابزون اسپور برای تقابل با بشیکتاش/ ویدیو

تمرین تیم ترابزون اسپور با حضور امیری و حسینی برگزار شد....

تیم ترابزون ترکیه روز شنبه مقابل تیم بشیکتاش قرار می گیرد.