تمرین سبک شاگردان برانکو در دهکده محل اقامتشان/ویدیو

گزارش خبرنگار مدال از تمرین بازیکنان پرسپولیس...

بازیکنان پرسپولیس ساعت ۱۴ برای صرف ناهار به رستوران رفتند و سپس در جلسه فنی آخرین بازی لیگ شرکت میکنند تا به آخرین توصیه های برانکو گوش دهند‌.