تمرین ستاره های تنیس در آستانه «مسترز مادرید»

چهارمین مسترز 1000 امتیازی سال از تاریخ 17 تا 24 ادریبهشت 96 در شهر مادرید برگزار می شود ......

چهارمین مسترز 1000 امتیازی سال از تاریخ 17 تا 24 ادریبهشت 96 در شهر مادرید برگزار می شود. نواک جوکوویچ قهرمان کنونی این رقابت ها است و رافائل نادال با 4 قهرمانی در این مسابقات رکورد دار است. راجر فدرر غایب بزرگ بخش مردان است اما دیگر ستاره های تنیس در این مسابقات رقابت خواهند کرد.