تمرین شانه به سبک «بیگ رامی»

......

در این ویدیو با تمرینات ویژه بیگ رامی برای تقویت عضله شانه آشنا می شویم

تگ ها


بدنسازی بدنسازی