تمرین فردای تیم ملی فوتبال با حضور رسانه‌های گروهی

تمرین تیم ملی فوتبال ایران فردا در نوبت عصر با حضور ١۵ دقیقهای نمایندگان رسانههای گروهی برگزار میشود ......

 تمرین تیم ملی فوتبال ایران فردا در نوبت عصر با حضور ١۵ دقیقه‌ای نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار می‌شود.

این تمرین ساعت 17:30 در پژوهشگاه نفت آغاز خواهد شد.

تگ ها


اخبار روز ایران فوتبال