تمرین لوئیز گارسیا با آرات حسینی

لوئیز گارسیا پس از ورود به کمپ لالیگا با آرات حسینی به تمرین پرداخت....

در این ویدیو تمرین لوئیز گارسیا با آرات حسینی پسر اعجوبه ایران را با هم تماشا می کنیم.

تگ ها


ویدئو فوتبال