تمرین مشترک تیم های اول و دوم بارسلونا

تیم اول و تیم ب بارسلونا در آخرین تمرین این تیم کنار هم تمرین کردند که جریان اش را در این ویدیو می بینید ......

تیم اول و تیم ب بارسلونا در آخرین تمرین این تیم کنار هم تمرین کردند که جریان اش را در این ویدیو می بینید.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال