تمرین پاریسی‌ها پیش از دیدار با نانت/ ویدیو

بازیکنان پاری سن ژرمن آماده تقابل با نانت هستند....

بازیکنان پاری سن ژرمن آخرین جلسه تمرین خود را پیش از دیدار یا نانت امروز برگزار کردند.