تمرین کردن با «رابرت لواندوفسکی»

ستاره های فوتبال در تمرینات هم حاضران را با تکنیک ها و ضربات خود غافلگیر می کنند ......

ستاره های فوتبال در تمرینات هم حاضران را با تکنیک ها و ضربات خود غافلگیر می کنند. در این ویدیو بهترین حرکات رابرت لواندوفسکی، مهاجم قهار بایرن مونیخ در تمرینات را مرور می کنیم.

تگ ها


رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال