تهدید ایجنت ژیرو؛ با این وضع از چلسی می رود

اولیویه ژیرو از وضعیتش در چلسی ناراضی است و این را مدیر برنامه هایش به صراحت تایید کرد....

به گزارش "ورزش سه"، اولیویه ژیرو اوضاع خوبی در چلسی ندارد و مدیر برنامه های او در یک مصاحبه روی این موضوع صحه گذاشت. مانوئلو ایجنت ژیرو خیلی واضح گفت که با ادامه وضعیت فعلی، این بازیکن راهی تیمی دیگر خواهد شد. او با انتقاد از فرانک لمپارد رفتار او با ژیرو را زیر سوال برد.

مانوئلو گفت:« از ابتدای سپتامبر اوضاع برای اولیویه در چلسی تغییر کرد ولی چیزی که عوض نشده، توانایی های اوست. چلسی بازیکنانی با ارزش ۱۵۰ میلیون یورو خریداری کرده و فرانک لمپارد هم چشم خود را به روی ژیرو بسته است. او تامی آبراهام را مقدم تر از ژیرو قرار داده و این غیرمنصفانه است. متاسفانه عملکرد ژیرو در مقطع پایانی فصل گذشته را از یاد برده اند.»

ایجنت ژیرو ادامه داد:« در نهایت لمپارد در انتخاب ترکیب تیمش مختار است ولی ما هم این حق را داریم تا در انتقالات زمستانی به دنبال مقصدی دیگر باشیم. ژیرو از ایتالیا پیشنهادات خوبی داشت ولی در چلسی ماند. بله شاید نباید تنها به دو ماه اخیر نگاه کرد و تصمیم گرفت ولی صادقانه بگویم که اوضاع همینطور بماند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.»

تگ ها


الیویه ژیرو چلسی